INTERGROEPVERGADERING ACA NEDERLAND

 

Notulen 1 februari 2020

Tijd: 13.30-16.00 uur

Plaats: Boumankliniek, Prins Constantijnweg 131, Rotterdam

 

Voorzitter: Lykele

Notulist: Lianne

 

Lezen: Commitment to service blz. 601 BRB

 

Voorstelrondje:

Rouvanna, Den Bosch, zondag:

Steeds beter, deelnemer moeten weigeren wegens disfunctioneel en agressief gedrag.

Steeds meer nieuwe mensen en opkomst.

Steeds meer functies vervuld.

 

Lianne, Schiedam, donderdag:

Fijne meeting die support goed kan gebruiken.

De ene week een meditatie meeting en de andere week wordt gelezen uit het Big Red Book, onderwerp zoekt voorzitter uit index.

 

Rina, Rotterdam, maandag:

Goedlopende groep, gemiddeld 12 mensen.

Service goed vervuld.

 

Bonnie, penningmeester, tijdelijk eventscoördinator, Eindhoven, zaterdagochtend:

Zie Lykele

Skype meeting met 5 mensen

 

 

Jason, literatuurpersoon, Amsterdam, zaterdag:

Sterke groep, groeiend.

 

Dinsdag: loopt goed, er is een penningmeester nodig.

 

Roel en Patricia bezoekers uit Schiedam (dinsdag).

 

Patricia, Schiedam, dinsdag:

Beginnend, 1 meeting gehad en zijn hier voor tips en suggestie.

 

Lykele, voorzitter, Eindhoven, zaterdag:

Groep gaat goed, posities ingevuld.

7 mensen is weinig.

 

Overleg met elkaar voor agenda

Afgesproken wordt om kwart voor 3 te pauzeren en daarvoor de hulpvraag uit Schiedam te bespreken.

 

Notulen

è  Uit de groep “gezet”-> wegens disfunctioneel en grensoverschrijdend gedrag binnen de groep is er middels stemming besloten de persoon voor onbepaalde tijd te weigeren uit de groep. De persoon in kwestie heeft nu ook een terreinverbod.

Verder goedgekeurd.

 

Functies

Penningmeester: Bonnie

Aanbetaling gedaan Retreat.

 

Literatuurpersoon: Jason

Gaat goed, Tikkie werkt erg fijn!

 

Evenementen: Bonnie en Maaike (is er niet)

Datum en plaats van de retreat is bekend: laatste weekend van oktober in Heerlen.

 

Thema en flyer komen nog, hoopt dat communicatie goed op gang komt om de rest te kunnen regelen.

 

Open functies:

è Vertaalcoördinator -> naar groepen brengen

è Vaste notulist of voorzitter

 -> mag je voorzitter en afgevaardigde van een groep zijn?

 -> WSO skypevergadering

 

AA conventie:

Willen wij daarin participeren?

Er worden wat opties gedeeld, we kunnen het simpel houden met een literatuurtafel en een meetingruimte.

è Bonnie, Patricia, Jason en Lianne stellen zich beschikbaar om het weekend te helpen.

è  Verder support vragen van groepen.

 

Hulpvraag Schiedam

Zijn een meeting begonnen met het werkboek, benieuwd naar ervaringen en tips.

Jason en Bonnie delen ervaringen met het werken uit het werkboek. Ook het leeswerk kan net als de vragen worden meegenomen in de meeting. Steeds afstemmen met elkaar wat goed voelt.

 

Prijzen literatuur

Dacht dat lijst aangepast moest worden maar dat hoeft niet. In de laatste kolom staan de prijzen in dollar terwijl er euro boven staat, prijzen gaan dus nog iets omlaag.

è  Aan BRB verdienen we 5euro terwijl we iets verliezen bij de rest.

 

Functie beschrijvingen

è “Corrigeert vertalers waar nodig": wat houdt dat in?

è Service positie periode.

è Richtlijnen ambtstermijn:

-          Verschillend of hetzelfde?

è  Dezelfde richtlijnen:

-          Min. 1 jaar in het programma

-          Minstens 1x IG vergadering bijgewoond

-          Voor 1 jaar, max. 3 jaar. Ieder jaar wel opnieuw gestemd.

-          Geen dubbele posities

-          Losse richtlijnen of mentoren, goede overdracht met invulling naar behoeven.

-          Commitment to service uit BRB + onze lijst

 

De rest van de functie beschrijvingen kijken we na met Big Book.

è Volgende keer bespreken.

 

Rondvraag

Contactpersoon literatuur is er nu niet, vraag naar contactpersoon is er wel.

 

Datum volgende IG vergadering

28 maart in Eindhoven om 13.00 uur